4 marca (środa) ~ spotkanie koła mazowieckiego IFR

4 marca (środa) godz. 17:30

Zapraszamy chętnych do działania;

przygotowujemy się do pilotażowego uruchomienia kół IFR w dzielnicach W-wy: na Targówku i w Śródmieściu. Oto szkic programu działania lokalnego koła Inicjatywy Firm Rodzinnych do dyskusji

 1. cykliczne spotkania w lokalnych kawiarniach, lokalach organizacji pozarządowych czy w siedzibach samorządów w celu integracji lokalnych przedsiębiorców
 2. wydawanie folderów promujących ideę firmy rodzinnej i konkretne firmy rodzinne wg unikatowego (wypracowanego przez IFR) formatu, opartego na mini-opowieściach o właścicielach firm wraz z ogólną charakterystyką, na pierwszej stronie, roli firm rodzinnych w gospodarce; wydawanie w kolejnych odsłonach w miarę przybywania kolejnych członków koła, dystrybuowane poprzez główne postaci i organizacje w danym społeczeństwie lokalnym.
 3. inicjowanie i współtworzenie rad biznesowych/gospodarczych/przedsiębiorczości przy burmistrzach/prezydentach
  1. zapraszanie przedstawicieli innych organizacji biznesowych do udziału w radzie
  2. spotkania przy współpracy z burmistrzami/prezydentami z kierownikami US, Sanepid, Urzędu Nadzoru Budowlanego, Urzędu Pracy Referatu zagospodarowania przestrzennego itp,
  3. opiniowanie przedsięwzięć samorządowych mających wpływ na sytuację firm lokalnych
  4. współpraca przy tworzeniu aplikacji w ramach programów rozwoju przedsiębiorczości lokalnej (RPO ZIT 2014-2020)
 4. obecność w szkołach wszystkich poziomów
  1. wizyty w ramach lekcji przedsiębiorczości, wychowania obywatelskiego
  2. współorganizacja konkursów na wypracowania o lokalnych firmach pod patronatem IFR
księgarnia-kawiarnia TARABUK
ul. Browarna 6 (bliżej Lipowej)
tarabuk@tarabuk.pl 22 827 08 14
Warszawa Powiśle