24 października (sobota) ~ Umiejętność kontemplacji

Filozofowanie stoickie, godz. 16:00
cps


Tarabuk i Centrum Praktyki Stoickiej zapraszają

Cnoty: umiejętność kontemplacji.
W swojej Etyce Nikomachejskiej Arystoteles napisał o niej: „Ta więc czynność właściwa bogom, górująca najwyższym stopniem szczęśliwości, była kontemplacją.”

Wiemy, iż dla Platona i wielu innych filozofów antycznych kontemplacja pełniła ważną funkcję poznawczą. Jak ją jednak pojmujemy we współczesnych czasach? Czym różnią się między sobą metody kontemplacji praktykowane w różnych kulturach i religiach?
Jakie cechy wspólne łączą te praktyki? Czym rózni się kontemplacja od medytacji?

Tym i innym zagadnieniom przyjrzymy się wspólnie w trakcie spotkania sobotniego prowadzonego przez Magdalenę i Prof. Grzegorza Pyszczka o godz. 16:00 w Tarabuku.