17 października (piątek) ~ Kolegium Otryckie

Zapraszamy o godz. 17:10 na dyskusję nad referatem Jana Marka Owsińskiego o doświadczeniu „Sieci Solidarności” wiodących zakładów PRL, jako wzorcu dla demokracji poziomych struktur.

 

Doświadczenie „Sieci” o dekadę wyprzedziło teorie „społeczeństwa sieciowego” i być może stanowi wzór dla przeszłego społeczeństwa samorządowego jakie tworzy się obecnie w wyborach władzy od szczebla lokalnego.
Pierwsze publikacje ‚”Sieci Solidarności” ukazały się dzięki staraniom Klubu Otryckiego we ‚”Wspólnych Rozmowach” OPP Sigma UW w 1981 roku.