12 marca (poniedziałek) ~Salon 101 zaprasza na poezję Krzysztofa Gąsiorowskiego

12 marca (poniedziałek) godz.19:00

Fundacja SALON 101 (wydawca bibliofilskiej serii) i księgarnia Tarabuk w Nowym Świecie Muzyki zapraszają na wieczór
z poezją Krzysztofa Gąsiorowskiego z okazji nowo wydanego zbioru jego wierszy „Liryka”.

O twórczości Krzysztofa Gąsiorowskiego, a także o środowisku „Hybryd” opowiedzą poeta, prozaik, krytyk literacki Leszek Szaruga oraz dziennikarz, wydawca, od dziesięcioleci zżyty z „Hybrydami” Bogumił Paszkiewicz.
Wiersze przeczyta Andrzej Ferenc.
Spotkanie poprowadzi Justyna Smoleń-Starowieyska.

Tom „Liryka” reasumuje cały dorobek poetycki Krzysztofa Gąsiorowskiego.
Stanowi rodzaj testamentu. To wybór wierszy, które autor uważał za najbardziej własne, najpełniej ucieleśniające jego rzeczywiste ja.

Krzysztof Gąsiorowski (ur. 19.05.1935 w Warszawie, zm. 12.01.2012) – był wybitnym poetą, współtwórcą Orientacji Poetyckiej Hybrydy, zadebiutował w 1962 roku. Autor ponad dwudziestu tomów poetyckich oraz licznych esejów, laureat najważniejszych krajowych nagród literackich.

Cechowało go bardzo zasadnicze, fundamentalne nastawienie do uprawianej sztuki.
Poeta to, bowiem, nie błyskotliwy rymopis, ale, jak rzecz określił Rimbaud – pracownik straszliwy. Gąsiorowski czuł, że o tyle jest sobą, o ile jest (takim właśnie) poetą. Pisał: „Chodziło o nową strukturę ludzkiej realności psychicznej. Poeci to czuli, krytycy i publicyści – nie. Wszystko, co do tej pory wiedzieliśmy o sobie, stało się podejrzane. Trzeba było zaczynać od początku”.W latach późniejszych, za sprawą wyborów politycznych
(opowiedzenia się po stronie komunistycznej władzy),odrzucony przez znaczną część własnego środowiska, stał się
postacią tragiczną. Metafizycznego sensu istnienia zaczął dopatrywać się w drążącym go na co dzień bólu.
Krytyka wielokrotnie podkreślała zdumiewający rozdźwięk pomiędzy tym, co Gąsiorowski prezentuje na zewnątrz, swoim życiem, a o czym zaświadcza swym dziełem. Tak bardzo dzieło zdaje się przerastać swego twórcę.


Księgarnia-kawiarnia Tarabuk
Tarabuk w Nowym Świecie Muzyki
ul. Nowy Świat 63
Warszawa Śródmieście
(blisko stacji metra Nowy Świat Uniwersytet)